banner banner banner

Ochrana osobních údajů GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů, Cookies
 
 Upřímně, děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí a také o právech, které v souvislosti se zpracováváním máte.
 
I. Základní ustanovení
1. Správce – správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnosť 1st UNISPO s.r.o., IČO 34 152 121, se sídlem Novozámocká 185, 949 05 Nitra – Slovensko (dále jen: „správce“).
 
2. Kontaktní údaje správce
adresa: Novozámocká 185, 949 05 Nitra, Slovensko
            email: unispo@unispo.sk
            telefon: +421 918 884 995
 
3. Pověrenec
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů - kontaktní údaj pověřence: Mgr. Róbert SACHS - +421 915 818 818
 

  1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

            1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které      správce získal na základě plnění Vaší objednávky a Vaše identifikační a kontaktní údaje a   údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
 
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
            1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem      podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého           marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm.            f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení       s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě,             že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 
2. Sběr údajů - Jaké údaje sbíráme?
Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:
a / Údaje při nákupu
Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo nebo údaje o vaší společnosti jako název firmy, IČO, DIČ, DIČ a samotný předmět objednávky.
b / Údaje při vytvoření "Můj účet - registrace"
V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související a to vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo nebo údaje o vaší společnosti jako název firmy, IČO, DIČ, DIČ    
           
            3. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
            Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou         např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem            internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také   zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy         na našich webových stránkách navštívíte a který zboží je vám zobrazen. Informace o vašem     chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto             je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Pokud           přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme      zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu,    případné záznamy o selhání aplikace apod).
            Automaticky zpracováváme i Cookies. Cookies je malý textový soubor, který vznikne    navštívením každé webové stránky a využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (ne však           identifikovat) jednotlivých uživatelů od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím.    Bez souborů cookies by prohlížení webu bylo mnohem složitější. Cookies slouží k několika             účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu používáme např. tyto cookies:
            - technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. Abyste si        mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a    služby), používáme technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohl vůbec           fungovat.
            - analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z           čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány            skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizovány. Po anonymizaci      už nejde o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu    uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme jen s cookies v anonymizované podobě.           Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké             stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod).
            Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat?
            Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari,         Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o        navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies úplně zakázat. Pokud        však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování          některým funkcím, které vám pomáhají.
            Pokud vstupujete na naše webové stránky z telefonu, tabletu nebo podobného zařízení, tak je    pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme      obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.
            Pokud aplikaci povolíte používat lokační údaje, můžeme používat i polohy přístroje k tomu,       abychom vám poskytli větší uživatelské pohodlí. Takto shromážděné údaje můžeme použít i      na to, abychom vám zaslali obchodní sdělení šité na míru. Pokud si to nepřejete, můžete se      ze zasílání obchodních sdělení jednoduchým způsobem zcela odhlásit. Podobně vám může          být zobrazovaný personalizovaný obsah přímo na našich webových stránkách. I v takovém     případě máte možnost takovou personalizaci zakázat.
 
            4. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností      vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány      osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),      poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez          poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
            zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
           
            5. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22      GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 
 
            6. Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním       objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se         nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu,            případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském            kontě. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že          reklamujete dodané zboží. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám také na e-         mail komerční informace o novinkách a aktuálních akcích nebo slevách, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto emailů víte snadno spravovat přes můj účet po přihlášeni do e-shopu      nebo také přímo zrušit tím, že v doručeném emailu kliknete na možnost "Odhlásit z odběru"
 
IV. Doba uchovávání údajů
            1. Správce uchovává osobní údaje - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností        vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto    smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li      osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
            2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
            1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb      na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s       provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
            2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo      mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 
 
VI. Vaše práva
            1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
            právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
            právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18             GDPR. 
            právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
            právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
            právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
            právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
            2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
            1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k           zabezpečení osobních údajů.
            2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů      v listinné podobě, zejména antivirové programy, dvoufázové ověření hesel, ukládání dat na            vlastní zabezpečeném serveru
            3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
            1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste           seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
            2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany        osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
            3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních            údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto            podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
1st UNISPO s.r.o.